شرایط تغییررشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال1400

زمان تغییر رشته کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری

تغییر رشته، مسئله ای است که برخی از داوطلبان پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته ای خاص، درگیر آن می شوند. تغییر رشته ممکن است دلایل متعددی داشته باشد که مهمترین آن، عدم علاقه داوطلبان به رشته تحصیلی فعلی است. امکان تغییر رشته، تقریبا در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهی وجود دارد. مقطع… ادامه خواندن شرایط تغییررشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال1400